Sponsoren en Subsidie

Gelukkig hebben we met Diederick Benjaminsz, die al vele jaren onze voorzitter is en Teunie Benjaminsz, die nog meer jaren onze penningmeester is een koppel wat naast hun deelname als speler ook hun verantwoording nemen als bestuurder.
Ze zijn daarvoor allebei koninklijk onderscheiden in 2016.

Teunie heeft een verantwoordelijke taak want een vereniging als de onze heeft best wel een grote financiële geldstroom.
Zo zijn er aan de ene kant de kosten van de huur van oefenruimte en zalen om op te treden zijner ook de reparaties aan apparatuur, kosten kostuums en attributen, consumpties tijden de activiteiten, bankkosten, transportkosten bij optredens, lege-kosten, abonnementen, secretariaatskosten, aanschaf van de nieuwste apparatuur en kosten voortvloeiend uit de extra activiteiten etc.
Aan de ander kant hebben we de opbrengsten van de contributie, de donateurs, de verloting en de externe optredens.

Dit zouden echter niet gaan zonder de bijdragen van onze sponsoren.

Wij zijn altijd een onafhankelijke groep geweest en willen en zijn dus niet afhankelijk van wat voor subsidie dan ook. Ook tijdens de Pandemie hebben wij geen enkele bijdrage gehad. De contacten met de gemeente waren en zijn altijd positief.

Daarnaast hebben we in de loop der jaren wel een uitgebreide geluids- en lichtinstallatie opgebouwd met de nieuwste technieken, headsets, zangmicrofoons etc.

Ook hebben we de beschikking van een volwaardig AUTOCUE systeem wat tijdens de oefenavonden en voorstellingen een extra steun is voor de acteurs.
Dit wordt geheel beheerd door Martin terwijl Ramon bij ons o.a de belichting bediend