Het Bestuur

De Bonte Avond Club is een vereniging die opgericht is in 1951.
Als vereniging hebben we natuurlijk een bestuur. Alle leden kunnen daar zitting in nemen en zijn dan 4 jaar bestuurslid. Dit kan iedere keer weer verlengd worden omdat het nu eenmaal niet eenvoudig is om bestuursleden te vinden want ook dat kost weer extra tijd en verantwoording met zich me.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en die nemen meestal de beslissingen, soms na van te voren, maar altijd met achteraf goedkeuring van de andere bestuursleden en andere leden.

Op de oefenavonden worden de andere zaken met elkaar besproken en meestal is er 1 of 2 bestuursvergaderingen per jaar en altijd 1 ledenvergadering aan het eind van het seizoen.

Het programma wordt altijd in gezamenlijke overleg bepaald, nadat iedereen zijn ideeën, thema, liedjes, wensen hebben aangegeven en dit door Diederick (zang) en Gert (tekst) is uitgewerkt.

Rooster van aftreden

Diederick Benjaminsz (tevens voorzitter) tot mei 2026
Teunie Benjaminsz (tevens penningmeester) tot mei 2027
Gert Jansen (tevens secretaris) tot mei 2024
Chris Dieleman tot mei 2027
Martin Daemen tot mei 2024

Teunie Benjaminsz

Teunie komt uit Sluiskil en is lid sedert 1971. Als vrouw van Diederick en schoondochter van 2 oud-bac-leden en dochter van ouders die in een toneelvereniging speelden kon het niet anders dan dat ze ook lid van de BAC werd. Ze vervult al zeer vele jaren het penningmeesterschap, met alles wat daarbij hoort. Verder doet ze mee met schetsjes of andere acts maar vooral ook met zang. Ze zingt eigenlijk altijd wel een keer samen met haar man en als het kan ook met haar dochters. Ze regelt de contact met het Meulengat en staat altijd klaar voor de registratie van donateurs, kaarten en het regelen van de verlotingen.  

Martin Daemen

Martin Daemen woont nu in Sas van Gent en is lid sedert 2013. U ziet hem niet op het podium maar hij is wel altijd in de zaal, achter de knoppen bij de techniek. Deze mensen hebben we ook hard nodig. Zo zorgt hij voor de registratie van de teksten. Ook is hij tijdens de oefenavonden en de voorstellingen onmisbaar want dan bediend hij de auto-cue. Wij zien hem niet, maar we zien wel zijn teksten, en dat geeft altijd dat kleine stukje onmisbare zekerheid.

Diederick Benjaminsz

Diederick komt uit Sluiskil en is lid sedert 1959. Als broer van 2 ereleden en zoon van de mensen die de BAC hebben opgericht heeft hij al veel ontwikkelingen meegemaakt bij de BAC. De laatste tientallen jaren is hij ten eerste voorzitter. Maar als leider van de band staat hij nog bekender en zijn stem en zijn gitaar hoor je op vele evenementen. Ook bij de BAC is hij bijna altijd met zijn gitaar bezig en zingt ook diverse liedjes. Hij is een groot voorbeeld voor de leden en ook een bindende factor binnen onze groep.

Chris Dieleman

Chris Dieleman komt uit Sluiskil en woont nu in Serooskerke en is lid sedert 1995. Hij is onze technische man en heeft in de loop der jaren onze geluidsinstallatie helemaal opgebouwd tot een professionele set die we snel en veilig kunnen opbouwen en bedienen. Als geluidsman hoort hij precies of alles goed is en werkt hij ook tijdens de voorstelling zeer geconcentreerd om het maximale resultaat te krijgen. Naast de BAC is hij een veel gevraagde geluidsman en helpt hij waar mogelijk is.
Gert komt oorspronkelijk uit Axel en woont al sedert 1986 in Sluiskil. Hij was eerst lid van 1991 tot 2002 en daarna vanaf 2016. Hij was tekstschrijver/regisseur bij het kinder- en jeugdcabaret Het Talent wat hij ruim 29 jaar heeft gedaan. Al snel kwam hij met de BAC in contact en stond hij daar zelf op het podium. In het begin altijd als presentator maar ook bij schetsjes en koorliedjes deed hij mee. Het secretariaat nam hij over en toen hij later terugkeerde werd dat zijn hoofdtaak. Hij regelt de planning en design en zit in diverse werkgroepjes. Als  regisseur heeft hij samen met Diederick de eindverantwoording van de voorstellingen.