Subsidie

Wij zijn altijd een onafhankelijke groep geweest en waren dus niet afhankelijk van wat voor subsidie dan ook. Helaas was de Pandemie ook noodlottig voor de BAC en hebben we voor het eerst een subsidie aangevraagd en gekregen van de gemeente.


De contacten met de gemeente waren en zijn altijd positief.

50 Jarig jubileum Teunie

Ieder jaar komt er minstens 1 vertegenwoordiger van het College van B&W van de gemeente.
Maar ook diverse raadsleden zullen aanwezig zijn zodat ze kunnen zien waar de subsidie aan besteed wordt, tevens een indruk krijgen wat er allemaal in Sluiskil gebeurt en dan ook nog eens een gezellige en ontspannen middag of avond.