Nieuw Programma

Nieuw Programma

Omdat we ieder jaar weer met een nieuw programma willen optreden is daar eigenlijk het gehele jaar aandacht voor.

Tijdens onze jaarvergadering in mei hebben we wat thema’s verzameld en nu kunnen de leden zelf hun liedjes gaan zoeken. Die moeten dan eigenlijk voor 1 juli ingeleverd zijn zodat de programmacommissie ook verder kon. Sommige mensen hebben dan nog niets gevonden en daar doet onze bandleider (Diederick) dan een voorstel voor.

Er is een programmaraad samengesteld uit Mayke, MIreille, Lobke, Annelies, Diederick en Gert die dit verder gaan uitwerken. We zijn blij dat de nieuwe (jeugd) leden hier tegelijk aan mee willen werken. Voor deze 6 dus geen vakantie maar geregeld vergaderen zodat we in september een zo volledig mogelijk programma kunnen starten en dit dan in de week van de volgende maanden verder kunnen optimaliseren.

Voor de open/donateursavonden van 2020 is gekozen voor het thema BAcLI……