Nieuw Programma

Nieuw Programma

Omdat we ieder jaar weer met een nieuw programma willen optreden is daar eigenlijk het gehele jaar aandacht voor.

Tijdens onze jaarvergadering in mei nemen we dan de beslissing wat het thema wordt en kunnen de leden zelf hun liedjes gaan zoeken. Die moesten dan eigenlijk voor 1 juli ingeleverd zijn zodat de programmacommissie ook verder kon. Sommige mensen hebben dan nog niets gevonden en daar doet onze bandleider (Diederick) dan een voorstel voor.

Voor de donateursavonden van 2019 was gekozen voor het thema “BAC in de Hoofdrol” Wie er nu precies in de hoofdrol gaat kwam is tijdens de oefenavonden verder uitgewerkt. Wel hadden we al een soort Mies Bouwman gekozen.

Ondanks dat Liza helaas vanwege haar drukke werkzaamheden slechts 1 jaar mee kon doen hoopten we dat Bep toch ook kon komen. Dan had ze haar verhalen over haar gratis verblijf in het huisje van bewaring verder kunnen uitleggen. Ze kon niet dus was haar Tante er. Tante BEP.

Solo- en koorliedjes zijn volop geoefend. Het was wel zo dat we hebben gekeken wat lukt en waar we eventueel iets moesten aanpassen. Dit is een groeiproces waar we iedere keer weer van genieten.

Vroeger was naast zang, muziek en toneel ook dans een vast onderdeel van het programma. Er zijn 4/5 leden die dat weer gaan doen.

Het basisdecor was snel kaar. Nieuwe en zeer oude technieken werden benut om een optimaal resultaat te krijgen.

Ieder jaar zijn er wel een paar leden die zeggen dat ze nieuwe jonge acteurs erbij willen hebben. Ook aan die wens is in het nieuwe programma invulling gegeven.

Hoewel… sommige nieuwe acteurs zijn al veel langer oud-lid.

De verrassingsoptredens zijn goed geslaagd, iedere voorstelling waren er wel een paar. 

Binnenkort komen hier weer de details van het programma van 2020.